Weinig bekende feiten over slotenmaker Linter.

Na een brouwerij aangaande Arent Jansz de Ouwen, betreffende de gebruikelijke een paar ketels en even zoveel eesten, valt ons oog op dit korte huisje daarnaast en een deftige thuis, die er meteen aan grenst. In dit allereerste bezit mr.

Beantwoorden Alles wat den Helder beter zou maken moet uiteraard naar voren geschoven worden, maar mits deze heer ons pand in toepassing wensen zijn hebben vanwege € 0,00 in de maand , dat dit pand door een gemeente in verzorging dien worden gehouden, dat die heer er ons webwinkel in verlangen is hebben, het die heer er een horeca afdeling in wil vervaardigen, dat deze heer ook een appartement over de gemeente erheen wilt hebben, ja vervolgens mag je persoon welke betaald teneinde binne te aankomen tevens een bakkie koffie melden.

Bij dit tweede huis luidde de opgave: “Gillis met Soutelande, deur aengeven over Aryaentgen, appelcoopster, sittende voor de deur van Soutelande, 3 haardsteden”

Verder vestig ik de toewijding op dit woonhuis op de noordwesthoek met een Jacob Gerritszstraat, waarvan de noordgevel ons steen bevat, waarop een anker staat uitgehouwen met dit jaartal 1537.

Naast de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, een hoofdschout met Delft, die aangaande 1584-1609 het gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint bezit hem in haar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit hoofdhaar rijke verbeeldingskracht onuitwisbaar neergezet wanneer een forse, vrije, rustige poorter betreffende een fier burgergeslacht, die behalve het bekleden over ons openbaar ambt een ander evenement placht uit te oefenen. Meerman was dan ook graankoper, zoals men dat destijds noemde.

Met de zuidzijde van een Andere Langedijk, van een stadswal gerekend, stond een thuis van mr. Johan Schrevel ('de schrale' ofwel magere.), welke 8 November 1593 tot pestmeester was benoemd of ‘aenghenomen’, blijkens de aantekening in het 2e Memoriael betreffende Burgemeesteren.

(Het kan zijn een gebruikelijke verdubbeling; nl. aanvankelijk dit uitheemse woord, en dan de Nederlandse vertaling. Een kommensaal ofwel disgenoot welke ook niet in de kost was, zou de rector alleen stellig ons contradictio in terminis beschikken over genoemd. In tegendeel zal zelfs toen de lust tot het declineren betreffende ‘mensa’ wel minder krachtig bestaan geweest dan een begeerte teneinde hetgeen ‘mensa’ aan een op die leeftijd almaar hongerige maag  placht te bieden, te consumeren. ‘Fruges consumere nati’ zijn alle stervelingen maar inzonderheid jonge kommensalen die Latiums taal beginnen te beoefenen, in weerwil van de pedagogische wenk dat ‘plenus venter non studet libenter’

Het kan zijn een bruisend kunstmuseum met ons vrijplaats mentaliteit, daar waar verrassingen te merken zijn en daar waar andere collecties voortkomen, die weet langs verschillende gerenommeerde musea door nederland trekken.

Franchois Duyst met Santen, welke in een jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Op welke manier dat ‘personaege’, welke daar een ‘dienaer’ ofwel lijfknecht op nahield, er kwam te wonen, kan ik ook niet zeggen.

Antwoorden laten we meteen betreffende eerbied met elkaar omgaan en dit werk over rob scholte letterlijk en figuurlijk steunen.waren daar maar meer lieden met zo veel moed.

Uiteindelijk laat ik op deze plaats enige opschriften met gevelstenen en uithangborden volgen welke aan een huizen te vinden waren. Ze hadden een functie om iemands woonhuis te mogen aanduiden in de tijd waarin ons deel betreffende een populatie niet kon lezen.

Hetgeen deze hier ter stede deed - wellicht was hij tafel- ofwel lombardhouder - beseft je ook niet te zeg­gen. In 1554 had Percheval Fasiotis ‘coopman aangaande Piemont’ octrooi met een keizerlijke majesteit gevraagd om op deze plaats ter stede ‘tafel’ te mogen houden. Tot profijt over de armen zou deze jaarlijks in handen met de H.Geestmeesters 5 pond grooten Vlaams betalen.

Met de westzijde betreffende het Noordeinde werden in 1600 vijf brouwerijen gevonden. Zij zullen desalniettemin snel dit lot over zo veel anderen ondergaan en in ons tijdsverloop bekijk hier met veertig jaar al die zijn ‘uytgebrooo­ken’.

De gevelsteen, waarop dit mits blind bij uitnemendheid bekende dier was afgebeeld, ook wanneer een sluitsteen betreffende dit poortje in de steeg, die een dergelijke voorstelling betreffende de wroeter te merken gaf, zijn, meen ik, onlangs de straat aangaande al die gevelstenen opgegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *